p.bimkiewicz@bw-adwokaci.pl  m.wozniak@bw-adwokaci.pl
509-740-712  535-107-090

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

W ramach powyższej praktyki zajmujemy się: weryfikacją dokumentacji postępowania, opracowaniem dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów krajowych i unijnych, analizę zgodności zamówień publicznych realizowanych ze środków unijnych z właściwymi przepisami prawa krajowego, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, a także udział w postępowaniach odwoławczych.