p.bimkiewicz@bw-adwokaci.pl  m.wozniak@bw-adwokaci.pl
509-740-712  535-107-090

PRAWO PODATKOWE

Mając na względzie, iż większość decyzji biznesowych w dzisiejszych warunkach rynkowych dokonywana jest po przeanalizowaniu ryzyk podatkowych, w naszej pracy kładziemy nacisk na zabezpieczenie wszelkich transakcji od tej właśnie strony.

Pomimo tego, że nie boimy się wyzwań, naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka ponoszonego przez naszych klientów. W zakresie praktyki podatkowej:
  • dokonujemy audytów podatkowych;
  • sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych;
  • reprezentujemy klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, a także występujemy przed Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi orasz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • prowadzimy stałe doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem struktur optymalizacyjnych.