p.bimkiewicz@bw-adwokaci.pl  m.wozniak@bw-adwokaci.pl
509-740-712  535-107-090

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Doradzamy klientom w realizacji planów budowlanych, co obejmuje analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, jak i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.