p.bimkiewicz@bw-adwokaci.pl  m.wozniak@bw-adwokaci.pl
509-740-712  535-107-090

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach wynikłych w związku z prowadzoną przez nich działalnością.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych, a także spraw z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi, podziały majątku). Odnosiliśmy sukcesy w sprawach gospodarczych, w tym związanych z uwolnieniem członków zarządu spółek od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz cywilnoprawne.