p.bimkiewicz@bw-adwokaci.pl  m.wozniak@bw-adwokaci.pl
509-740-712  535-107-090

SPECJALIZACJE

PRAWO SPÓŁEK

Staramy się doradzać naszym klientom już od początku pomysłu na stworzenie biznesu...
CZYTAJ

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia...
CZYTAJ

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.
CZYTAJ

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach wynikłych w związku z prowadzoną przez nich działalnością.
CZYTAJ

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Doradzamy klientom w realizacji planów budowlanych, co obejmuje analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji...
CZYTAJ

PRAWO PODATKOWE

Mając na względzie, iż większość decyzji biznesowych w dzisiejszych warunkach rynkowych dokonywana jest po przeanalizowaniu...
CZYTAJ

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne nieruchomości w celu ograniczenia ryzyka prawnego danej transakcji.
CZYTAJ

ROZWODY I SPRAWY RODZINNE

Jedną ze specjalizacji, jaką zajmuje się nasza kancelaria adwokacka są sprawy rozwodowe.
CZYTAJ

SPRAWY KARNE

Każdy adwokat z naszej kancelarii ma doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych i gospodarczych...
CZYTAJ